Zgłoś ogłoszenie
Rozwiąż:_Dwa_Plus_Siedem_=:
Odpowiedź na powyższe pytanie: